Kontakt

Tutaj można wysłać wiadomość do organizatorów.

 

Informacja o przetwarzaniu danych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Można skontaktować się z nami za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych e-mailowo  iod@adm.uw.edu.pl, korespondencyjnie na adres siedziby.

Podane w formularzu dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania.

Informujemy, że podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana zapytania. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Zakład Etyki Instytutu Filozofii UW.

Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć nasi pracownicy oraz podwykonawcy. W szczególnych przypadkach możemy także udostępnić Pani/Pana dane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także, w przypadkach określonych przepisami – prawo do sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2 00-964 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.

 Więcej informacji o przetwarzaniu danych może Pani/Pan uzyskać na stronie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, a także pisząc na adres: zaklad.etyki@uw.edu.pl