Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się.

Formularz rejestracji dla osób, które zamierzają wziąć udział w konferencji bez przedstawiania referatu (udział bierny), znajduje się na stronie Rejestracji Słuchaczy

Formularz rejestracji dla prelegentów i informacje o terminach nadsyłania abstraktów  znajdują się na stronie Rejestracji Prelegentów