Prelegent – rejestracja

Osoby, które chcą przedstawić referat, prosimy o rejestrację poniżej. 

Zapraszamy do przysyłania abstraktów nie dłuższych niż 3000 znaków (wliczając spacje i znaki przestankowe). Abstrakty prosimy załączać do formularza rejestracji poniżej w formacie doc, docx lub pdf. 

Prosimy o umieszczenie w abstrakcie informacji o tym, w którym z czterech bloków tematycznych chcieliby Państwo wystąpić oraz o planowanej formie referatu (np. wystąpienie z prezentacją multimedialną, wystąpienie bez prezentacji multimedialnej, odczyt). W programie konferencji na jedno wystąpienie planujemy przeznaczyć 20 minut (plus czas na dyskusję).

Terminy nadsyłania abstraktów:

  • pierwsza tura: 1 sierpnia 2019 r.; decyzja o przyjęciu abstraktu do 15 września 2019 r.
  • druga tura: 1 września 2019 r.; decyzja o przyjęciu abstraktu do 10 października 2019 r.

* opcjonalne