Komitet Naukowy Konferencji „Etyka i emocje”

  • dr Wojciech J. Bober, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski
  • dr Emilia Kaczmarek, Uniwersytet Warszawski, sekretarz
  • dr Agata Łukomska, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący
  • dr Joanna Różyńska, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski