Program

Etyka i emocje

 

Czas: 25-26 października 2019 r.
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów – Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Sala Balowa

 

25 października 2019

Od 8.45 Rejestracja uczestników
9.15 – 9.25 Oficjalne otwarcie konferencji 
Blok tematyczny: filozofia moralności – dzisiejsze dziedzictwo emotywizmu
9.25 – 9.45 Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Czym są emocje? Esencjalizm psychologiczny i jego krytyka
9.45 – 10.05 Adrian Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, Wprowadzenie do współczesnego ekspresywizmu: Allan Gibbard i emotywistyczne inspiracje
10.05 – 10.25 Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński, Radykalny emocjonalizm
10.25 – 10.45 Tomasz Żuradzki, Uniwersytet Jagielloński, Emotywizm, niepewność normatywna i stopnie pewności
10.45 – 11.05 Dyskusja plenarna; prowadzenie Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski
11.05 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 12.10 Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski, Tożsamość moralna jako struktura emotywna
12.10 – 12.30 Adriana Warmbier, Uniwersytet Jagielloński, Samoświadomość i emocjonalny aspekt poznawania samego siebie
12.30 – 12.50 Agata Łukomska, Uniwersytet Warszawski, O moralnej (nie)istotności uczuć – przypadek tzw. żalu sprawcy
12.50 – 13.15 Dyskusja plenarna; prowadzenie Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski
13.15 – 14.35 Lunch
Blok tematyczny: emocje w bioetyce
14.35 – 14.55 Joanna Wysocka-Andrusiewicz, Uniwersytet Warszawski, Emocje w debacie nt. eksperymentów na zwierzętach pozaludzkich
14.55 – 15.15 Katarzyna Korbacz, Uniwersytet Warszawski, Kategoria „instynktu macierzyńskiego” w debacie o surogacji
15.15 – 15.35 Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec, Uniwersytet Warszawski, Od „sex” do „gender”: ewolucja pojęć w regulacjach unijnych
15.35 – 15.55 Dyskusja plenarna; prowadzenie Joanna Różyńska, Uniwersytet Warszawski
15.55 – 16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 16.40 Jakub Zawiła-Niedźwiecki, Uniwersytet Warszawski, „Ratujcie moje dziecko” – o wpływie emocji na decyzje decydentów zastępczych i bioetycznych konsekwencjach
16.40 – 17.00 Emilia Kaczmarek, Uniwersytet Warszawski, Konflikt interesów a zaufanie
17.00 – 17.20 Joanna Różyńska, Uniwersytet Warszawski, Emocje a ryzyko
17.20 – 17.40 Dyskusja plenarna; prowadzenie Joanna Różyńska, Uniwersytet Warszawski
17.40 Koniec pierwszego dnia konferencji

 

26 października 2019

Blok tematyczny: moralność obywatelska – rola emocji w demokracji
9.20 – 9.40 Agnieszka Nogal, Uniwersytet Warszawski, Przyjaźń obywatelska, braterstwo i solidarność – trzy modele kultury politycznej
9.40 – 10.00 Jowita Radzińska, Uniwersytet Warszawski, Miejsce solidarności jako tzw. wartości gorącej w życiu publicznym
10.00 – 10.20 Wojciech Pawlik, Uniwersytet Warszawski, W stronę etyki empatycznej
10.40 – 11.00 Marlena Drapalska-Grochowicz, Uniwersytet Śląski, Prawo a emocje czy prawo i emocje? O uzupełnianiu i sprzecznościach
11.00 – 11.20 Dyskusja plenarna; prowadzenie Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski
11.20 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.05 Krzysztof A. Wieczorek, Uniwersytet Śląski, Zły doradca czy dobry motywator? Wykorzystanie strachu w perswazji i argumentacji
12.05 – 12.25 Lech Nijakowski, Uniwersytet Warszawski, Z pieśnią na ustach ku zbrodni. Emocje a mobilizacja do zbiorowej przemocy
12.25 – 12.45 Michał Blus, Uniwersytet Warszawski, Strach polityki czy polityka strachu – uwagi do polityki migracyjnej
12.45 – 13.05 Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski, O obojętności, milczeniu i zapominaniu w sferze polityki
13.05 – 13.30 Dyskusja plenarna, prowadzenie Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski
13.30 – 14.30 Lunch
Blok tematyczny: etyka nowych technologii – czy bez emocji sztuczna inteligencja może sensownie korzystać z pojęć moralnych?
14.30 – 14.50 Andrzej Wróbel, Uniwersytet Warszawski, Układ emocjonalny jako źródło moralności
14.50 – 15.10 Katarzyna de Lazari-Radek, Uniwersytet Łódzki, Dobrze mi, więc jestem – o przyjemności jako wyznaczniku podmiotowości moralnej w kontekście sztucznej inteligencji
15.10 – 15.30 Artur Modliński, Uniwersytet Łódzki, Moralność scedowana w zarządzaniu zespołami organicznymi – szanse i zagrożenia
15.30 – 16.10 Dyskusja plenarna; prowadzenie Emilia Kaczmarek, Uniwersytet Warszawski
16.10 – 16.35 Przerwa kawowa
16.35 – 16.55 Piotr Litwin, Uniwersytet Jagielloński, Czy okrutne jest kopnięcie robo-psa?
16.55 – 17.15 Maciej Zając, Uniwersytet Warszawski, Moralny podział moralnej pracy, czyli gdzie emocje a gdzie roboty
17.15 – 17.35 Wojciech Bober, Uniwersytet Warszawski, Sztuczna inteligencja w służbie postprawdy
17.35 – 18.00 Dyskusja plenarna, prowadzenie Emilia Kaczmarek, Uniwersytet Warszawski
Zakończenie konferencji

 

PROGRAM DO POBRANIA