Słuchacz – rejestracja

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji bez przedstawiania referatu, prosimy o zarejestrowanie się poniżej.

Termin rejestracji dla słuchaczy: 10 października 2019 r.

 
* opcjonalne